Fot. Maryla Rzeszut

Zmiany zasad wydawania

kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

Od 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wszystkie szczegóły można znaleść tutaj

Dotychczasowe karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 roku.

Jest to szczególnie ważne w kontekście korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w tym w strefach płatnego parkownia.