Zieleń miejska

« poprzednie |123| następne »

Park Sienkiewicza

niezapomniany widok

Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska

poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne starodrzewia miejskiego

Miejskie porządki

na terenach podległych ZIM Słupsk

Nowe ławki i kosze

Kalendarz kwiatowy znów kwitnie

przy ul. Sienkiewicza

Zima

drzewa, zieleń i wegetacja a kwestia soli

Wycinka drzew

poprawa bezpieczeństwa i higieny drzewostanu

Siłownia w Lasku Północnym

Pielęgnacja starodrzewia miejskiego

Wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku - realizacja dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Gra edukacyjna

Gra edukacyjna

na skwerze przy Placu Powstańców Warszawskich
« poprzednie |123| następne »