Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach

Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasów

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia, opłacony w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku bądź na konto UM mBank nr konta 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010. Brak jest możliwości dokonania opłaty w kasie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

załączniki
pobierzWniosek o lasach
pobierz (893kb)