W trakcie realizacji

Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta

umowa na przebudowę podpisana

Przebudowa ulic Kniaziewicza i Małachowskiego

podpisanie umowy na roboty budowlane

Przebudowa drogi rowerowej i chodnika przy al. 3-go Maja

Podpisanie umowy na roboty budowlane

Inwestycje 2019

zakończone, realizowane, planowane

Słupskie kliny zieleni

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Węzeł transporotwy

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej