Spopielanie zwłok

Spopielarnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Cmentarz Komunalny w Słupsku, ul. Zachodnia, tel. 59 84 81 417

 

Kremacja wykonywana jest od poniedziałku do piątku. 

 

Rezerwacja terminów: telefon 59 84 81 417 w godz. 08:00 do 15:00

 

Przy składaniu zlecenia usługi należy dostarczyć : 

  1. urnę na prochy,
  2. kopię skróconego aktu zgonu,
  3. oświadczenie woli (druk do pobrania poniżej) - wypełnione przez najbliższego członka rodziny, bądź organizatora ceremoni zlecajacego usługę spopielenia,
  4. zezwolenie prokuratora - tylko w przypadkach o których mowa w art. 11 ust.9 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11 poz.62),
  5. dowód osobisty (do wglądu) osoby zlecającej usługę kremacji i dokonującej rozpoznania zwłok przed spopieleniem.

oraz wniść opłatę, określoną w zarządzeniu Prezydenta Słupska, w kasie biura cmentarza w Słupsku przy ulicy Maxa Josepha 4 (czynna od poniedziałku do piątku w godz.od 08:00 do 14:00).

Następnie należy dostarczyć zwłoki w trumnie drewnianej z drzewa liściastego, nielakierowanej i pozbawionej wszelkich okuć metalowych (mogą być ekologiczne, przystosowane do kremacji zwłok), (uwaga, zmarły nie może posiadać rozrusznika serca).

 

Podstawą wykonania kremacji jest spełnienie w/w warunków oraz sporządzony protokół przyjęcia zwłok lub szczątkow ludzkich.

 

Po zakończeniu spopielania zostanie sporządzone świadectwo kremacji, które wraz z prochami w urnie, zostanie wydane upoważnionej osobie.

 

załączniki
pobierzOświadczenie woli
pobierz (269kb)
pobierzKlauzula informacyjna
pobierz (128kb)