Słupskie Kliny Zieleni

Nowa zieleń przyuliczna

sposób na miejską wyspę ciepła

Park Wschodni

wizualizacje projektu
Realizacja zadań

Realizacja zadań

Park Zachodni

wizualizacje projektu
Kontrola projektu

Kontrola projektu

Słupskie kliny zieleni

Słupskie kliny zieleni

informacje o projekcie