Przebudowa ulicy Szarych Szeregów

Przebudowa ulicy Szarych Szeregów

Nowe utrudnienia w ruchu

  „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

Od 01 lipca br. w związku z rozpoczęciem robotami związanymi z zagospodarowaniem śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi oraz przebudową ulicy Szarych Szeregów w Słupsku wystąpią kolejne utrudnienia w ruchu drogowym.

Ulica Szarych Szeregów od ulicy Armii Krajowej ulicy Sądowej zamknięta od dnia 01 lipca 2020r.

W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek ulicy Szarych Szeregów od ulicy Armii Krajowej do ulicy Sądowej. W pierwszym etapie prace polegać będą na rozbiórce istniejącej jezdni w celu wykonania nowej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wodociągu. Dojazd do przyległych posesji będzie możliwy, choć utrudniony z uwagi na prowadzone prace z okresowym wyłączeniem dojazdu na czas robót ziemnych i montażowych na poszczególnych odcinkach jezdni.

Nadal zamknięty pozostaje odcinek ulicy Szarych Szeregów od ulicy Kilińskiego do ulicy Armii Krajowej, gdzie trwają roboty związane z wykonywaniem nowej nawierzchni jezdni.

W załączeniu schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu.

załączniki
pobierzUtrudnienia w ruchu na ulicy Szarych Szeregów
pobierz (826kb)