Przebudowa ulicy Piłsudskiego

Przebudowa ulicy Piłsudskiego

utrudnienia w ruchu od 16 czerwca br.

Od 16 czerwca br. (wtorek) w związku z postępami przebudowy ulicy Piłsudskiego w Słupsku nastąpi zmiana organizacji ruchu na tej ulicy.
Po wykonaniu wiążących warstw bitumicznych jezdni, ścieżki rowerowej i chodników zostanie udostępniony do ruchu odcinek ulicy Piłsudskiego od ulicy Sobieskiego do ulicy Chodkiewicza (z możliwością skrętu z ulicy Piłsudskiego w ulicę Chodkiewicza). Na odcinku tym mogą występować okresowe utrudnienia wynikające z technologii prowadzonych prac.

W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek od ulicy Chodkiewicza do zjazdu do kościoła pw. Św. Maksymiliana Kolbe. Prace polegać będą na rozbiórce istniejących chodników i jezdni, wykonaniu nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudowie oświetlenia ulicznego i jezdni. Dojazd do przyległych posesji będzie możliwy choć utrudniony z uwagi na prowadzone prace.

W załączeniu schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu.

załączniki