Przebudowa ulicy Małachowskiego

Przebudowa ulicy Małachowskiego

utrudnienia w ruchu od 10 sierpnia 2020r.

Od 10 sierpnia 2020r. w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową ulicy Małachowskiego w Słupsku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek ulicy Małachowskiego od ulicy Wolności do budynków nr 6 i 27. W pierwszym etapie prace polegać będą na rozbiórce istniejącej jezdni w celu wykonania nowej instalacji kanalizacji deszczowej, a następnie wykonania robót związanych z przebudową jezdni. Pozostały odcinek ulicy Małachowskiego do ulicy Poniatowskiego będzie funkcjonował jako dwukierunkowy.

W załączeniu schematy odcinków z utrudnieniami w ruchu.

załączniki
pobierzSzkic utrudnień w ruchu
pobierz (492kb)