Przebudowa ulicy Kniaziewicza

Przebudowa ulicy Kniaziewicza

utrudnienia w ruchu od 12 sierpnia 2020r.

Od 12 sierpnia 2020r. w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową ulicy Kniaziewicza w Słupsku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek ulicy Kniaziewicza od ulicy Baohaterów Westerplatte do budynku 27. W pierwszym etapie prace polegać będą na rozbiórce istniejącej jezdni w celu wykonania nowej instalacji kanalizacji deszczowej, a następnie wykonania robót związanych z przebudową jezdni. Pozostały odcinek ulicy Kniaziewicza do ulicy Gdańskiej będzie dostępny dla pojazdów samochodowych bez znaczących utrudnień.

W załączeniu schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu.

załączniki
pobierzSchemat utrudnień w ruchu
pobierz (379kb)