Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Mieście Słupsku z dnia 06.04.2017 r.

W załączeniu skan protokołu z posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Mieście Słupsku z dnia 06.04.2017 r.