Modernizacja oświetlenia

informacje o projekcie

„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”

 

Projekt partnerski pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 2 lutego br. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.4 Redukcja emisji - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 i uplasował się na wysokim drugim miejscu na liście rankingowej Województwa Pomorskiego.

Wniosek aplikacyjny w ramach projektu partnerskiego dla przedsięwzięcia ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska złożyło Miasto Słupsk jako Lider, Gmina Miasto Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk oraz Gmina Dębnica Kaszubska.  

Przedmiotem partnerskiego projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ilości 5 572 szt. poprzez wymianę opraw na energooszczędne typu LED, wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie łącznie 5 572 szt. punktów świetlnych, z czego na terenie Miasta Słupska - 3 260 szt., Gminy Kobylnica - 1084 szt, Gminy Miejskiej Ustka - 823 szt., Gminy Słupsk 303 szt. oraz Gminy Dębnica Kaszubska - 102 szt. Planowana do modernizacji liczba punktów świetlnych  stanowi ok. 43,2% wszystkich lamp istniejących w systemach oświetleniowych partnerów Projektu.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją.

Efektem projektu będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 1 960,51 tony równoważnika CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 2365,92 MWh/r łącznie dla całego zakresu projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia kwiecień 2017 r. - listopad 2020 r. Wydatki ogółem w projekcie: 28 860 795,00 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 23 674 510,13 zł w tym:

- Miasto Słupsk - wydatki ogółem: 17 342 039,00 zł, dofinansowanie EFRR: 14 225 674,58 zł.

- Gmina Kobylnica wydatki ogółem: 4 616 881,00 zł, dofinansowanie EFRR: 3 787 227,48

- Gmina Miasto Ustka - wydatki ogółem: 5 640 000,00 zł  342 039,00 zł, dofinansowanie EFRR: 4 626 492 zł.

- Gmina Słupsk - wydatki ogółem: 916 175,00 zł, dofinansowanie EFRR: 751 538,35 zł.

- Gmina Dębnica Kaszubska - wydatki ogółem: 345 700,00 zł, dofinansowanie EFRR: 283 577,71 zł.