Kolejne inwestycje w ramach rewitalizacji Miasta Słupska

Kolejne inwestycje w ramach rewitalizacji Miasta Słupska

wkrótce przebudowy chodników i jezdni

W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy przebudowach chodników i jezdni w obszarze rewitalizacji ujętych w ramach zadań inwestycyjnych zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

W ramach zadania Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I przebudowane zostaną do końca roku ponad trzy kilometry chodników. W ramach inwestycji zdegradowane nawierzchnie ciągów pieszych zyskają nową nawierzchnię z płytek betonowych, na wybranych odcinkach odtworzone zostaną ciągi z wielkoformatowych płyt granitowych. Ponadto przebudowane zostaną nawierzchnie zjazdów oraz wyregulowane będą krawężniki.

Tegoroczne prace są kolejnymi przebudowami chodników w ramach wieloletniego zadania.

ul. Niemcewicza

Przebudowa chodnika po wschodniej stronie ulicy o długości ok. 415 metrów. Strona zachodnia została przebudowana w 2018 roku.

Stan przed przebudową:


ul. Solskiego

Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na całej długości. Łącznie przebudowane będzie ok. 500 metrów chodnika.

Stan przed przebudową:


ul. Wyspiańskiego

Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na całej długości. Łącznie przebudowane będzie ok. 300 metrów chodnika.

Stan przed przebudową:


ul. Prusa

Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na całej długości. Łącznie przebudowane będzie ok. 400 metrów chodnika.

Stan przed przebudową:


ul. Wileńska

Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na odcinku od Placu Broniewskiego do ulicy Wileńskiej. Łącznie przebudowane będzie ok. 500 metrów chodnika.

Stan przed przebudową:


ul. Piotra Skargi

Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na całej długości. Łącznie przebudowane będzie ok. 440 metrów chodnika.

Stan przed przebudową:


ul. Przemysłowa

Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na odcinku od ulicy Paderewskiego do byłej bocznicy kolejowej. Łącznie przebudowane będzie ok. 500 metrów chodnika.

Stan przed przebudową:
ul. Chopina

W ramach zadania Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I przebudowana zostanie jezdnia ulicy Chopina na całej długości, tj. na odcinku około 330 metrów. Istniejąca zdegradowana nawierzchnia z płyt betonowych i kostki kamiennej zostanie wymieniona na nową nawierzchnię bitumiczną, co zarówno poprawi komfort użytkowników drogi, jak i obniży poziom uciążliwości związanej z hałasem dla mieszkańców pobliskich budynków.

Przebudowa ta jest kolejną realizowaną w ramach Programu. W ubiegłych latach nową nawierzchnię zyskały już ulice Jaracza, Tuwima (od Placu Dąbrowskiego do ulicy Szczecińskiej) oraz ulica Szczecińska (od ulicy Tuwima do ulicy Sobieskiego).

Stan przed przebudową: