Jak załatwić sprawy

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 i art. 14, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017, poz. 912) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866)
Spopielanie zwłok

Spopielanie zwłok

Spopielarnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00
Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

pozyskanego z lasów komunalnych i terenów miasta
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Decyzja lokalizacyjna na zjazd z drogi publicznej

Decyzja lokalizacyjna na zjazd z drogi publicznej

Wydanie decyzji lokalizacyjnej zjazdu z drogi publicznej na działkę
Zajęcie pasa drogowego pod handel

Zajęcie pasa drogowego pod handel

Zajęcie pasa drogowego pod handel

Zajęcie pasa drogowego pod reklamę

Zajęcie pasa drogowego pod reklamę

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Zajęcie pasa drogowego na czas robót

Zajęcie pasa drogowego na czas robót

Zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym
Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu

Opinia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu