Cennik

Wysokości opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku

Podane ceny są cenami netto. Do ustalonych opłat cmentarnych należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 8 % (VAT)

Cmentarz przy ul. Zachodniej

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny 429,00 zł 463,32 zł
Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny w związku z pochówkiem na miejscu zarezerwowanym - stawka opłaty za każdy rok do 20 lat od pochowania, nieopłacony w ramach rezerwacji miejsca 21,45 zł 23,17 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny pogłębiony  654,23 zł 706,57 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany:    
 - z jedną komorą 1 267,50 zł 1 368,90 zł 
 - z dwiema komorami (poziom) 346,83 zł  2 534,58 zł 
 - z dwiema komorami (pion) 2 277,60 zł  2 459,81 zł 
Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany lub istniejącego miejsca zarezerwowanego na grób murowany:    
 - z jedną komorą  973,05 zł  1 050,89 zł 
 - z dwiema komorami (poziom)  1 757,93 zł 1 898,56 zł 
 - z dwiema komorami (pion) 1 983,15 zł  2 141,80 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod pochowanie urny w grobie ziemnym urnowym  216,45 zł  233,77 zł 
Opłata za dochowanie urny do grobu ziemnego  289,58 zł 312,75 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny dziecinny (do 6 lat)  117,00 zł 126,36 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany: dziecinny (do 6 lat) lub urnowy  597,68 zł 645,49 zł 
Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego dziecinnego (do 6 lat) na grób murowany:    
 - dziecinny (do 6 lat)  479,70 zł  518,08 zł 
 - urnowy  488,48 zł  527,56 zł 
Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego urnowego na grób murowany urnowy  488,48 zł 527,56 zł 
Opłata za zarezerwowanie miejsca grzebalnego pod grób ziemny na 20 lat  429,00 zł  463,32 zł 
Opłata za przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat:    
 - grób duży ziemny 174,00 zł  187,92 zł 
 - grób ziemny dziecinny (do 6 lat) 58,00 zł  62,64 zł 
Opłata za nadzór nad prawidłowym postawieniem nagrobka 74,00 zł 79,92 zł 
Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem, z wyjątkiem dowozu osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz osób powyżej 75 lat 48,10 zł 51,95 zł 
Opłata eksploatacyjna 429,00 zł 463,32 zł 
Opłata za nadzór nad ekshumacją do innego miejsca 58,00 zł  62,64 zł 
Opłata za nadzór nad ekshumacją na polecenie prokuratora 95,00 zł 102,60 zł 
Opłata za wynajęcie kaplicy do jednego pogrzebu 239,20 zł 258,34 zł 
Opłata za przechowanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę) 37,04 zł 40,00 zł 
Opłata za kremację zwłok 694,44 zł 750,00 zł 
Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku do 1 roku 240,74 260,00 zł 
Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku od 1 do 6 lat 351,85 zł 380,00 zł 
Opłata za kremację szczątków po ekshumacji 740,74 zł 800,00 zł 
Opłata za udział rodziny w ceremonii kremowania zwłok lub szczątków 74,07 zł 80,00 zł 

 

Cmentarz przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny 572,00 zł 617,76 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny w związku z pochówkiem na miejscu zarezerwowanym - stawka opłaty za każdy rok do 20 lat od pochowania, nieopłacony w ramach rezerwacji miejsca 28,60 zł 30,89 zł 
Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania - grób duży ziemny 964,60 zł 1041,77 zł 
Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania - grób ziemny dziecinny (do 6 lat) lub grób ziemny urnowy  434,20 zł 468,94 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny pogłębiony 872,30 zł 942,08 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany:
  
 - z jedną komorą 1.690,00 zł 1 825,20 zł 
 - z dwiema komorami (poziom) 3.129,10 zł 3 379,43 zł 
 - z dwiema komorami (pion) 3.036,80 zł 3 279,74 zł 
Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany lub istniejącego miejsca zarezerwowanego na grób murowany:
 
 - z jedną komorą 1.297,40 zł 1 401,19 zł 
 - z dwiema komorami (poziom) 2.343,90 zł 2 531,41 zł 
 - z dwiema komorami (pion) 2.644,20 zł 2 855,74 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod pochowanie urny w grobie ziemnym urnowym  288,60 złł 311,69 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany: dziecinny (do 6 lat) lub urnowy 796,60 zł 860,65 zł 
Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego dziecinnego (do 6 lat) na grób murowany:    
 - dziecinny (do 6 lat)  479,70 zł 518,08 zł 
 - urnowy 651,30 703,40 zł 
Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego urnowego na grób murowany urnowy  651,30 zł 703,40 zł 
Opłata za udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na pochowanie prochów w kolumbarium 5.200,00 zł 5616,00 zł 
Opłata za dochowanie urny do grobu ziemnego 386,10 zł 416,99 zł 
Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny dziecinny (do 6 lat) 117,00 zł 126,36 zł 
Opłata za zarezerwowanie miejsca grzebalnego pod grób ziemny na 20 lat 572,00 zł 617,76 zł 
Opłata za przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat:
 
 - grób duży ziemny 174,00 zł 187,92 zł 
 - grób ziemny dziecinny (do 6 lat) 58,00 zł 62,64 zł 
Opłata za nadzór na prawidłowym postawieniem nagrobka 74,00 zł 79,92 zł 
Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem, z wyjątkiem dowozu osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz osób powyżej 75 lat 48,10 zł   51,95 zł 
Opłata eksploatacyjna 572,00 zł 617,76 zł 
Opłata za wynajęcie kaplicy do jednego pogrzebu 239,20 zł 258,34 zł 
Opłata za przechowanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę) 37,04 zł 40,00 zł 
Opłata za nadzór nad ekshumacją do innego miejsca 58,00 zł 62,64 zł 
Opłata za nadzór nad ekshumacją na polecenie prokuratora 95,00 zł 102,60 zł 
Opłata za umieszczenie tabliczki w murze pamięci 65,00 zł 70,20 zł 

 

 

załączniki
pobierzZarządzenie w sprawie cen grobów murowanych
pobierz (128kb)
pobierzZarządzenie Nr 97/GKMiOŚ/12 Prezydenta Miasta Słupska
pobierz (58kb)
pobierzZałącznik do Zarządzenia
pobierz (159kb)
pobierzZarządzenie Nr 1348/GKMiOŚ/2012 Prezydenta Miasta Słupska
pobierz (79kb)
pobierzZarządzenie w sprawie stawek za wykonanie i montaż tabliczek
pobierz (285kb)